ល្បងប្រាជ្ញា

ល្បងប្រាជ្ញាមួយទៀត

មាន​បុរស​បីនាក់ នាំ​គ្នា​ទៅ​ហូប​អាហារនិងផឹក​ស៊ី​បន្តិច​បន្តួច នៅ​ក្នុង​ហាង​មួយ​។ បន្ទាប់​ពី​អង្គុយ​ហូប​អាហារ និង​ផឹក​ស៊ី​ មួយ​សន្ទុះ​ធំ​រួច​មក ពួក​គេ​ក៏​ហៅ​អ្នក​បំរើ​គិត​លុយ​។ អ្នក​បម្រើគិត​ចុះ​គិត​ឡើង ក៏ប្រាប់​ថា អស់​ទាំង​អស់​ ៣០ដុល្លារ ។​ អ្នក​ទាំង​បី ក៏​ចែក​គ្នា​ចេញ​ម្នាក់​១០ដុល្លារ រួច​ហុច​ទៅ​ឲ្យ​អ្នក​បម្រើ​។ អ្នក​បម្រើ​ក៏​យក​លុយ​នេះ​ទៅ​ឲ្យ​ថៅកែ​។ សំណាង​ល្អ​ថ្ងៃនេះ ថៅកែ​មាន​សទ្ធា​ជ្រះថ្លា​ ក៏​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​បី​៥ដុល្លារ ដោយ​ហុច​៥ដុល្លារ​ ឲ្យ​បម្រើ​យក​ទៅ​ឲ្យ​ពួក​គាត់​វិញ​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ទាំង​បី​នៅ​តែ​សំណាង​មិន​ល្អ អ្នក​បម្រើ​ចិត្ត​ខ្មៅ​បាន​លួច​កេង​ប្រវ៏ញ្ច​ទុក​អស់​២ដុល្លារ ដោយ​យក​តែ​៣​ដុល្លារ​មក​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​បី​។ អ្នក​ទាំង​បី​ក៏​ចែក​គ្នា​ម្នាក់​១ដុល្លារ​។