ចំណេះដឹង · ពិសិដ្ឋ

សរសេរ​ CV បារាំង

ពួក​ម៉ាក​ខ្ញុំ​បាន​ពឹង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ជួយ​វាយ​ CV ឲ្យ​គេ​ជា​ភាសា​បារាំង (ខ្ញុំ​អត់​ចេះ​បារាំង​ទេ​)។ មិន​ដឹង​ថា​វាត្រូវ​ ឬ​ខុស​ទេ ព្រោះ​អត់​ដែល​សរសេរ​ ពី​មុន​មក​ផង​ ហើយ​វា​ជា​ភាសា​បារាំង​ទៀត​។ ដូច្នេះ បើ​បងប្អូន​ ចេះ​បារាំង និង​មាន​បទពិសោធ​ខាង​សរសេរ​ CV សូម​ជួយ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង​ 😀

Advertisements
បទពិសោធន៍ខ្លីៗ · ពិសិដ្ឋ

និស្សិត​ខ្មែរ ចេះ​លេង​សើច​តាម​អ៊ីម៉ែល ដែរ​មែន​ទេ?

​គិត​ទៅគួរ​ឲ្យ​សំណើច​ដែរ! ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​អ៊ីម៉ែល បោក​ប្រាស់​មួយ​ទៀតហើយ​ មិន​ដឹង​មក​ពី​ខាង​ណា​ទេ។ តែ​ខ្ញុំ​ដូច​ជា​សង្ស័យ​ថា គឹ​ជា​ស្នាដៃ​និស្សិត​ខ្មែរ​យើង ព្រោះ​ខ្ញុំ​ឃើញ​មាន​ដាក់​លេខ​ទូរស័ព្ទ ដូច​ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ នៅ​កម្ពុជា​យើង​ទេ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ខ្លឹម​សារ​អ៊ីម៉ែល ដែល​ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​៖

ពិសិដ្ឋ · មិត្ត​ខ្ញុំ​ · អនុស្សាវរីយ៍

ការប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញក្នុងគំរោងប្រជាពលរដ្ឋ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦

គំរោង​ប្រជាពលរដ្ឋគឺជា​គំរោង​មួយ​ដែល​គេ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ដើម… Continue reading ការប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញក្នុងគំរោងប្រជាពលរដ្ឋ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦