ទាញយក

រឿងភាគ​ពិសេស (ហាម​មើល​តែ​ម្នាក់​ឯង)

បំរាម៖ អ្នក​ដែល​មាន​ជម្ងឺ​ខ្សោយ​បេះ​ដូង​ ហាម​មើល អ្នក​ដែល​នៅ​តែ​ម្នាក់​ឯង ហាម​មើល អាយុ​ក្រោម​ ១៨ឆ្នាំ ហាម​មើល ហាម​មើល​ពេល​យប់។ ប្រការ​គួរ​ធ្វើ ៖ ត្រូវ​មាន​ដៃ​គូ ចាប់​ពី​ពីរ​នាក់​ឡើង​ទៅ មុន​នឹង​ទស្សនា ត្រៀម​ចិត្ត ត្រៀម​គំនិត​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ មុន​នឹង​ទស្សនា។ យោបល់​ចុង​ក្រោយ៖ ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិ​ភាព សូម​គោរព​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ខាង​លើ​ ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​៕ ទាញយករឿង

ទាញយក · សំណើច

សត្វជន្លេនគួរឲ្យ​អាណិត​អាសូរ

មាន​សត្វ​ជន្លេនមួយ​ក្បាល បាន​ដើរ​ពនេចរ រក​ទី​ជម្រក​ដ៏​សមរម្យ​មួយ​សម្រាប់​រស់​នៅ​។ នៅ​ក្នុង​ការ​ស្វែង សត្វ​ជន្លេន​នេះ​ បាន​ជួប​នឹង​ឧបសគ្គគួរ​ឲ្យ​ភ័យ​ខ្លាច​។ គេ​ស្ទើរ​តែ​យក​ជីវិត​ទៅ​ប្រថុយ​នឹង​គ្រោះ​ថ្នាក់ ដើម្បី​ឆ្លង​កាត់​ឧបសគ្គ​នីមួយៗ​។ ចុង​បញ្ចប់​គេ​ក៏​បាន​ រក​ឃើញ​ទី​ជំរក​មួយ​ដ៏​សុខ​សាន្ត​តាម​បំណង​មែន​។ ប៉ុន្តែ បន្តិច​ក្រោយ​មក…