ចំណេះដឹង · ចំណេះដឹងផ្សេងៗ · បទពិសោធន៍ខ្លីៗ · អន្តរបណ្ដាញ

ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ិនធឺណែត​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ចិន

នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ចិន​នេះ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ិនធឺណែត​ដូច​ជា… Continue reading ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ិនធឺណែត​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ចិន

ចំណេះដឹង · ចំណេះដឹងផ្សេងៗ · បទពិសោធន៍ខ្លីៗ · អន្តរបណ្ដាញ

សរសេរប្រកាស WordPress នៅ​ក្នុង​ Live Writer

យើង​ឃើញ​ថា នៅ​ក្នុង​ WordPress ប្រសិន​បើ​យើង​ចង់​សរសេរ​… Continue reading សរសេរប្រកាស WordPress នៅ​ក្នុង​ Live Writer

គំនិតខ្ញុំ · ចំណេះដឹង · បទពិសោធន៍ខ្លីៗ

អ្នក​ណា​ថា ខ្លួន​ឯង​មាន​មនសិការ​ជាតិ?

គ្រប់​គ្នា​ ទាំង​ខ្ញុំ​ ទាំង​គេ នៅ​ពេល​ដែល​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​សួរ​ថា «តើ​អ្នក​មាន​មនសិការ​ជាតិ​ទេ?»​ ពួក​យើង​ប្រាកដ​ជា​ឆ្លើយ​យ៉ាង​លឿន​ថា «បាទ! ត្រូវ​ហើយ ខ្ញុំ​មាន​មនសិការ​ជាតិ​។» បើ​យើង​វិភាគ​ឲ្យ​ច្បាស់​លាស់​ទៅ យើង​រាល់​ថ្ងៃ​

ចំណេះដឹង · ពិសិដ្ឋ

សរសេរ​ CV បារាំង

ពួក​ម៉ាក​ខ្ញុំ​បាន​ពឹង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ជួយ​វាយ​ CV ឲ្យ​គេ​ជា​ភាសា​បារាំង (ខ្ញុំ​អត់​ចេះ​បារាំង​ទេ​)។ មិន​ដឹង​ថា​វាត្រូវ​ ឬ​ខុស​ទេ ព្រោះ​អត់​ដែល​សរសេរ​ ពី​មុន​មក​ផង​ ហើយ​វា​ជា​ភាសា​បារាំង​ទៀត​។ ដូច្នេះ បើ​បងប្អូន​ ចេះ​បារាំង និង​មាន​បទពិសោធ​ខាង​សរសេរ​ CV សូម​ជួយ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង​ 😀

ចំណេះដឹង

ORDONNANCE ROYALE

ORDONNANCE ROYALE
NOUS
Préa Bat Samdech Préa Sisowath Chamchakrapong Hariréach Barminthor Phouvanay Kraykéofa Soulalay Prea Chau Crung Campuchéa Thippedey, Roi du Cambodge.
Vu L’ordonnance royale du 11 Juillet 1897, sur L’administration générale du royaume.
Vu L’ordonnance royale du 3 Juillet 1905, fixant les attributions du conseil des Ministres :
Attendu que le 18 avril 1925 le Résident de France à Kampong Chhnang un secrétaire Cambodgien et un garde indiêne ont été lâchement assassinés au cours d’une tournée administrative Soules yeux mêmes de la population Cambodgienne qui, par son attitude passive, S’est redue coupable de la plus infamante complicité :