ខ្សែភាពយន្ត · ភាពយន្ត · ភាពយន្តភីលីពីន

ឱកាសពិសោធន៍ស្នេហ៍

ឱកាសពិសោធន៍ស្នេហ៍ (ភាសាអង់គ្លេស Chance ភាសាភីលីពីន Sana Maulit Muli) គឺ​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ភាគ​ភីលីពីន​មួយ​ ដ៏​ជក់​ចិត្ត​ផង​ដែរ​។ ខ្សែ​រឿង​នេះ និយាយ​អំពី​គូស្នេហ៍​មួយ​គូ ដែល​មាន​ចិត្ត​ស្រឡាញ់​គ្នា​តាំង​ពី​តូច ហើយ​ដល់​ពេល​ជួប​គ្នា តួ​ស្រី​បាន​ស្លាប់​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​មួយ​ជា​យថាហេតុ​។ បន្ទាប់​មក​តួអង្គប្រុស បាន​ត្រឡប់​ខ្លួន​របស់​គេ​ទៅ​កាន់​អតីតកាល ដើម្បី​ជួយ​សង្គ្រោះ​តួអង្គ​ស្រី ឲ្យ​ចៀស​ផុត​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​នោះ​។