គណិតវិទ្យា · ចម្ងល់ · បទពិសោធន៍ខ្លីៗ

ជួយផង!

លំហាត់​នេះ ខ្ញុំ​ខំ​ដោះ​ស្រាយ​ហើយ ដោះ​ស្រាយ​នៅ​តែ​រក​មិន​ឃើញ​ចម្លើយ​។ ប្រសិន​បើ​បង​ប្អូន​ណា​រក​ឃើញ​សូម​ជួយ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង​។ រក និង ដែលផ្ទៀង​ផ្ទាត់៖ សម្គាល់៖ និង គឺ​ជា​ម៉ាទ្រីស ៕

អន្តរបណ្ដាញ

ពាក្យ​ចចាមរ៉ាម​​​ចំពោះ Facebook

តាម​ខ្ញុំ​ស្វែង​រក​តាម Google ថ្មីៗនេះ ​មាន​វែបសាយ​ជាច្រើន​បាន​សរសេរ​ថា បណ្ដាញ​សង្គម​ដ៏​ល្បី​នៅ​លើ​ពិភព​លោក Facebook នឹងបិទ នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០១១។ ពាក្យ​ចចាមរ៉ាម​នោះ​ បាន​និយាយថា លោក Mark Zuckerberg និយាយ​ថា គាត់​មិន​អាច​គ្រប់​គ្រង​លើ​គេហទំព័រ Facebook បាន​ទេ។ នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បោក​បញ្ឆោត​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ គ្រាន់​តែ​គិត​ត្រួសៗក៏​ឃើញ​ហេតុ​ផល​បាត់​ទៅ​ហើយ។ ប្រសិន​បើ​មាន​គេ​អោយ​លុយ​យើង​ចាយ​មួយខែៗ រាប់​រយ​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ តើ​យើង​នឹង​សុខ​ចិត្ត​បោះ​បង់​វា​ចោល​ទេ? ប្រភព​ http://www.firetown.com/blog/2011/01/08/will-facebook-shut-down-march-15th/ http://weeklyworldnews.com/headlines/27321/facebook-will-end-on-march-15th/